Novice

VRAČILO DDV DAVČNIM ZAVEZANCEM S SEDEŽEM V SLOVENIJI V DRUGI DRŽAVI ČLANICI

Davčni zavezanci s sedežem v Sloveniji imajo pravico do vračila DDV v drugi državi EU. Do vračila je upravičen davčni zavezanec, ki najkasneje do 30. septembra po poteku koledarske leta, v katerem je bil DDV zaračunan, preko sistema eDavki vloži zahtevek za vračilo. Vračilo je možno tudi med letom, ko se sicer lahko vlagajo trimesečni zahtevki.

AKTIVNI DO UPOKOJITVE - NOVO JAVNO POVABILO

Zavod za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil novo javno povabilo Aktivni do upokojitve. Delodajalci za zaposlitev s polnim delovnim časom, trajno brezposelne osebe, starejše od 55 let, lahko prejmejo subvencijo v višini 13.000 EUR.

PRAVILNIK O VRAČILU DELA PRISPEVKOV DELODAJALCEV ZA PRVO ZAPOSLITEV - SPREMEMBA

V Uradnem listu je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev. Iz Pravilnika sta črtana dva člena in sicer dodatna pogoja, ki so ju morali delodajalci upoštevati pri zaposlovanju, če so želeli zahtevati vračilo dela prispevkov.

PREDIZPOLNJENI OBRAČUNI PRISPEVKOV ZA KMETE PO 1.1.2018

Po 1.1.2018 bo Finančna uprava RS preko portala eDavki elektronsko vročala obračune prispevkov za socialno varnost tudi za kmete. Ti bodo do decembra 2017 še prejemali izpolnjene plačilne naloge za plačilo prispevkov za socialno varnost po pošti.

Novo javno povabilo Zaposli.me 2017/2019

Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo, ki omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam programa. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev neprekinjeno.

Strani