Novice

POROČANJE ŠTIPENDITORJEV O PODELJENIH ŠTIPENDIJAH ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo do 31.12.2017 poročati o podeljenih štipendijah za šolsko leto 2017/2018. Aplikacija za poročanje je dostopna na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Spodbuda za zaposlovanje - sodba Upravnega sodišča

Upravno sodišče RS je ugotovilo, da je starost 26 let predpisana kot starostna meja za sklenitev pogodbe oziroma za prvo zaposlitev za nedoločen čas, in ne tudi kot (absolutna) starostna meja oziroma starost zavarovanca za uveljavljanje vračila prispevkov.

VRAČILO DDV DAVČNIM ZAVEZANCEM S SEDEŽEM V SLOVENIJI V DRUGI DRŽAVI ČLANICI

Davčni zavezanci s sedežem v Sloveniji imajo pravico do vračila DDV v drugi državi EU. Do vračila je upravičen davčni zavezanec, ki najkasneje do 30. septembra po poteku koledarske leta, v katerem je bil DDV zaračunan, preko sistema eDavki vloži zahtevek za vračilo. Vračilo je možno tudi med letom, ko se sicer lahko vlagajo trimesečni zahtevki.

AKTIVNI DO UPOKOJITVE - NOVO JAVNO POVABILO

Zavod za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil novo javno povabilo Aktivni do upokojitve. Delodajalci za zaposlitev s polnim delovnim časom, trajno brezposelne osebe, starejše od 55 let, lahko prejmejo subvencijo v višini 13.000 EUR.

PRAVILNIK O VRAČILU DELA PRISPEVKOV DELODAJALCEV ZA PRVO ZAPOSLITEV - SPREMEMBA

V Uradnem listu je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev. Iz Pravilnika sta črtana dva člena in sicer dodatna pogoja, ki so ju morali delodajalci upoštevati pri zaposlovanju, če so želeli zahtevati vračilo dela prispevkov.

Strani