Novice

REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV

Ajpes bo s 19.1.2018 vzpostavil Register dejanskih lastnikov, ki bo uveden zaradi sprejetja Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ( ZPPDFT-1 ). Poslovni subjekti morajo do takrat urediti vpis dejanskega lastnika v Register dejanskih lastnikov.

SPREMEMBE ZAKONOV, KI SE UPORABLJAJO OD 1.1.2018 DALJE

Z novim letom, torej s 1.1.2018, se začnejo uporabljati spremembe in dopolnitve Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o dohodnini, Zakona o davčnem postopku in Zakona o davčnem potrjevanju računov. Spremembe in dopolnitve Zakonov so bile objavljene v Ur. listu št. 69/17 dne 8.12.2017.

REGISTER NASTANITVENIH OBRATOV

AJPES bo s 1.12.2017 vzpostavil in upravljal Register nastanitvenih obratov, v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti vpisujejo nastanitvene obrate.

POROČANJE ŠTIPENDITORJEV O PODELJENIH ŠTIPENDIJAH ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo do 31.12.2017 poročati o podeljenih štipendijah za šolsko leto 2017/2018. Aplikacija za poročanje je dostopna na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Spodbuda za zaposlovanje - sodba Upravnega sodišča

Upravno sodišče RS je ugotovilo, da je starost 26 let predpisana kot starostna meja za sklenitev pogodbe oziroma za prvo zaposlitev za nedoločen čas, in ne tudi kot (absolutna) starostna meja oziroma starost zavarovanca za uveljavljanje vračila prispevkov.

Strani