Novice

SPREMEMBA ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU – SANKCIONIRANJE ZARADI NEIZPLAČILA PLAČ

S 1.1.2018 je začel veljati nov 134.a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ZPIZ-2E) je bil objavljen v Uradnem listu številka 65/2017 dne 20.11.2017. Nov 134.a člen se nanaša na tiste delodajalce, ki ne izplačujejo dohodkov iz delovnega razmerja.

MINIMALNA PLAČA OD 1.1.2018 DALJE

V Uradnem listu RS je bil objavljen znesek minimalne plače, ki od 1.1.2018 dalje znaša 842,79 eur.

Zaključni računi 2017

AJPES in FURS že omogočata oddajo letnih poročil in davčnih napovedi.

NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU

Delodajalci, ki izplačujete prejemke iz delovnega razmerja, morate za izplačila od 1.1.2018 do 28.2.2018 upoštevati najnižjo osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju od 54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, ki znaša 855,72 eur.

Prazničen urnik Spletne Taxe

Kot vsako leto bo tudi letos delovanje Spletne Taxe med prazniki malo okrnjeno. Svetovalci se odpravljamo na oddih in se vračamo 3. 1. 2018.

Strani