Novice

Obrtne dejavnosti

Objavljena je Uredba o obrtnih dejavnosti, kjer je določena potrebna ustrezna poklicna usposobljenost za opravljanje določene obrtne dejavnosti.

Začetek veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva

1. avgusta je začel veljati zakon, ki spodbuja zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb in začasno znižuje višino porodniškega nadomestila.

Obveznost poročanja o najemnih pravnih poslih v evidenco trga nepremičnin

Z začetkom uporabe evidence trga nepremičnin (ETN) (od 1.7.2013 dalje), morajo najemodajalci posredovati podatke o sklenjenih najemnih razmerjih GURS-u. Ravno tako je obvezno poročanje o kupoprodajnih poslih z nepremičninami, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost.

Občasna in začasna dela upokojencev-sprememba

S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela se posebni davek pri začasnem in občasnem delu upokojencev ne plačuje več.

SPREMEMBA ZAKONA O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU

V uradnem listu št. 47/2013 z dne 31.5.2013 je bila objavljena sprememba Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ( ZFPPIPP ), pri kateri se povečajo pravice upniškega odbora, poenostavlja se prisilna poravnava za mikro družbe in samostojne podjetnike.

Strani