Novice

NOVA UREDBA O OBRTNIH DEJAVNOSTIH

V Uradnem listu RS št. 63, dne 26.07.2013, je bila objavljena nova Uredba o obrtnih dejavnostih, ki je začela veljati 5.8.2013.

Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 9. 8. 2013 objavil javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2013/2014. Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 3. 2014 oziroma do porabe sredstev.

PREDLOG SPREMEMBE ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU

Ministrstvo za finance je pripravilo predlog spremembe Zakona o davčnem postopku, kjer predvidevajo obdavčitev neprijavljenih dohodkov s 70 % stopnjo.

PRIMORJE - preizkušene terjatve

Dne 9. 7. 2013 je na spletni strani AJPES-a stečajni upravitelj Primorja d.d. v stečaju objavil osnovni seznam preizkušenih terjatev, dne 1. 8. 2013 pa ga je dopolnil z dodatnim seznamom preizkušenih terjatev.

Pravilnik o obrtnem dovoljenju

Objavljen je Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru, kjer je urejen postopek izdaje in prenehanje veljavnosti obrtnega dovoljenja ter spremembe vpisov v obrtno dovoljenje. V pravilniku je urejen tudi postopek vpisa v obrtni register.

Strani