Novice

VRAČILO PRISPEVKOV ZA PRVO ZAPOSLITEV

Novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ZPIZ - 2), ki je začel veljati 1.1.2013, omogoča delodajalcem, da za osebo, ki ob sklenitvi delovnega razmerja ni dopolnila 26. let starosti in matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, ob pogoju prve zaposlitve za nedoločen čas najmanj dve leti, možnost vračila prispevkov delodajalca.

UPOKOJENCI IN ŠTUDENTJE, KI OPRAVLJAJO ZRAVEN ŠE DEJAVNOST

Uživalci pokojnine, ki opravljajo še samostojno dejavnost kot samostojni podjetniki ter študentje s statusom, ki prav tako opravljajo samostojno dejavnost kot samostojni podjetniki morajo svoj status uskladiti z določbami Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ZPIZ – 2 ), ki je začel veljati 1.1.2013.

PREDLOG SPREMEMB ZAKONA O DOHODNINI

Vlada RS je danes sprejela predlog sprememb Zakona o dohodnini, kjer je najvažnejši ukrep ukinjeno avtomatično usklajevanje davčnih olajšav in davčnih osnov v lestvici za odmero dohodnine z rastjo cen.

NEPRAVILNOSTI PRI IZDAJANJU RAČUNOV

Davčni urad je na svoji spletni strani objavil primere nepravilnosti, ki se pojavljajo pri izdajanju računov.

UGOVORI IN TOŽBE UPNIKA V STEČAJNEM POSTOPKU – terjatve

Postopki ugovorov in tožb upnika v stečajnem postopku.

Strani