Novice

PRIJAVA DRUŽINSKIH ČLANOV V OBVEZNO ZAVAROVANJE

Od 1. junija 2013 velja sprememba pri prijavi družinskih članov v obvezno zdravstveno zavarovanje. Pripravili smo kratka navodila kako poteka prijava po novem, saj smo pri delu opazili, da je na tem področju še vedno veliko nejasnosti.

VZAJEMNOST MED SLOVENIJO IN SRBIJO-VRAČILO DDV

Na spletni strani DURS je bila objavljena novica, da je bila vzpostavljena vzajemnost med Slovenijo in Srbijo, kar pomeni možnost vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v tretji državi.

NOVI INŠPEKCIJSKI NADZORI DAVČNIH ZAVEZANCEV

Danes je v Financah objavljen intervju z ga. Jano Ahčin, generalno direktorico davčne uprave, kjer glede nadzorov pravi, da se bodo v letošnjem letu izvajali in bodo usmerjeni predvsem na določene dejavnosti.

OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV-STAREJŠI DELAVCI

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je objavil novico, da so po novem ZPIZ-2, delodajalci delno oproščeni plačila delodajalčevih prispevkov za starejše delavce.

JAVNO POVABILO " 50 plus" - ZAPRTO

Zavod za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil novico, da zaposlovanje starejših brezposelnih delavcev pod razpisnimi pogoji ni več možno.

Strani