Novice

SPREMEMBE ZAKONOV ZARADI SPREMEMBE DOHODKOV, KI SE NE VŠTEVAJO V DAVČNO OSNOVO ( ZDoh-2U in ZPIZ-2F )

V Uradnem listu št. 28 z dne 3.5.2019 so bile objavljene spremembe Zakona o dohodnini in pa spremembe Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, ki davčno razbremenjujeta izplačilo regresa za letni dopust.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju od 1.3.2019 dalje

Za izplačila dohodkov iz delovnega razmerja od 1.3.2019 dalje je potrebno upoštevati novo najnižjo osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju v višini 941,67 eur.

DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV – SPREMEMBA STALIŠČA RAZLAGE 5. ČLENA ZDavPR

Finančna uprava je spremenila stališče glede razlage 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov ( UR. List št. 57/15 in 69/17 ). Sprememba se nanaša na zaporedje številčenja gotovinski in negotovinskih računov.

Vpogled v podatke za odmero dohodnine - KP_Vpogledi

Podatki za odmero dohodnine za leto 2018 so že na voljo na eDavkih.

Rok za uveljavljanje dejanskih stroškov pri oddaji premoženja fizične osebe poslovnim subjektom se izteka

Če ste fizična oseba in oddajate premoženje v najem osebi, ki se šteje za plačnika davka (npr. pravni osebi v RS, fizični osebi z dejavnostjo v RS,..), pri tem pa so dejanski stroški vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, višji od normiranih stroškov v višini 10 % od dohodka, ki se upoštevajo avtomatično, lahko namesto normiranih stroškov uveljavljate dejanske stroške.

Strani