Novice

SPREMEMBE ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Najpomembnejša sprememba, ki jo prinaša nov Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, se nanaša na omejitev zmanjšanja davčne osnove.

SPREMEMBE ZAKONA O DOHODNINI

Izpostavili bomo samo najpomembnejše spremembe.

SPREMEMBE ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1) IN PRAVILNIKA O IZVAJANJU TEGA ZAKONA

Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost prinašajo več novosti na področju skladiščenja na daljavo, uvajajo nove pogoje za oprostitev DDV pri dobavah v drugo državo članic in novo stopnjo DDV, ter urejajo zaporedne dobave blaga med državami članicami. Pripravili smo kratek pregled novosti.

UVEDBA ELEKTRONSKIH BOLNIŠKIH LISTOV

Zdravniki od 1. 2. 2020 dalje bolniških listov ne bodo več tiskali. Delodajalci bodo z novo zakonodajo zavezani, da do bolniških listov za bolniške odsotnosti po 1. 2. 2020 dostopajo preko portala SPOT (eVEM).

MINIMALNA PLAČA OD 1. 1. 2020 DALJE

Za izplačilo plače za delo, opravljeno od januarja 2020 dalje, je pomembno, da se iz minimalne plače izvzamejo vsi dodatki. Minimalna plača za delo, opravljeno v letu 2020, bo znašala 940,58 EUR.

Strani