Novice

NOVA PRAVICA DO KRATKOTRAJNE ODSOTNOSTI ZARADI BOLEZNI ( 3 DNI )

Z dnem 24.10.2020 je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ( ZZUOOP ), ki omogoča delavcu da do tri zaporedne delovne dni in največkrat enkrat v posameznem koledarskem letu koristi pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila. pravica velja od 24.10 do 31.12.2020.

MINIMALNA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU

S 1.3.2020 se je spremenila minimalna osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, ki sedaj znaša 1.017,23 eur.

MINIMALNA ZAVAROVALNA OSNOVA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE

S 1.3.2020 se je spremenila minimalna osnova za prispevke samozaposlenih, ki znaša 1.052,30 eur.

OLAJŠAVA ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE - PREKO E-DAVKOV DO 20.2.2020

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane lahko preko eDavkov oddate še do 20.2.2020.

SPREMEMNJENA VIŠINA DNEVNIC NA SLUŽBENEM POTOVANJU

Dne 13.12.2019 je bila v Uradnem listu št. 76/2019 objavljena nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Uredba se nanaša na zaposlene v javni upravi, vendar se v delu, ki se nanaša na spremembo višine dnevnic uporablja tudi v gospodarstvu.

Strani