SPREMEMBE ZAKONA O DOHODNINI

  • Spreminjajo se pogoji, kako se obračunava boniteta od vozil na električni pogon, ki jih delodajalec daje v uporabo zaposlenemu.
  • Omejuje se koriščenje davčnih olajšav, in sicer za poslovno leto 2020. Znižanje davčne osnove se bo priznalo največ v višini 63% davčne osnove dohodka iz dejavnosti.
  •  Spreminja se višina normiranih stroškov pri dohodku iz oddajanja premoženja v najem, in sicer so bo dvignila z 10% na 15%. Hkrati se spreminja stopnja dohodnine, ki se dvigne s 25% na 27,5%.
  •  Nova dohodninska lestvica, ki bo veljala od davčnega leta 2020 dalje, je naslednja:

 

  • Splošna olajšava se poveča s 3.302.70 EUR na 3.500,00 EUR.
  • Stopnja dohodnine od dohodka iz kapitala po novem znaša 27,5%.
  • Stopnja dohodnine od dobička iz kapitala se znižuje vsakih pet let imetništva kapitala in znaša po dopolnjenih petih, desetih in petnajstih letih imetništva kapitala 20%, 15% oziroma 10%.