SPREMEMBE ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Najpomembnejša sprememba, ki jo prinaša nov Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, se nanaša na omejitev zmanjšanja davčne osnove. Zmanjšanje davčne osnove z olajšavami, skupaj z uveljavljanjem neizkoriščenih delov davčnih olajšav iz preteklih davčnih obdobij, se prizna največ v višini 63% davčne osnove.