Omogočena je oddaja podatkov o vzdrževanih družinskih članih

Na sistemu eDavki je omogočena oddaja kontrolnih podatkov KP-KPD in sicer le za poročanje podatkov o vzdrževanih družinskih članih - VIRVDC. Oddaja ostalih VIRov bo omogočena predvidoma po 20. 12. 2018. 

Podatke je potrebno oddati do 31. 12. 2018. 

VIR: FURS