Novice

OBVEZEN VPIS ELEKTRONSKEGA NASLOVA ZA GOSPODARSKE DRUŽBE

S spremembo Zakona o gospodarskih družbah, morajo družbe pri vpisu v register navesti tudi elektronski naslov. Obstoječe družbe morajo elektronski naslov sporočiti najkasneje do 24.2.2022.

PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO LETNIH POROČIL IN DAVČNEGA OBRAČUNA ZA LETO 2020

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji seji sklenila, da se podaljšuje rok za oddajo poročil in davčnih obračunov in sicer iz 31.3.2021 na 30.4.2021.

SPREJET ZAKON O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID - 19

V Uradnem listu številka 15/2021 je bil objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19. Začel je veljati 5.2.2021.

VPOGLED V PODATKE ZA ODMERO DOHODNINE ZA LETO 2020

V portalu eDavki je možnost vpogleda v podatke za odmero dohodnine za leto 2020. Vpogled je mogoč do 1.2.2021.

POMOČ V OBLIKI DELNEGA POVRAČILA NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV

S sprejetjem ZIUOPDVE, ki je začel veljati 28.11.2020, imajo pravne ali fizične osebe, ki so bile registrirane za opravljanje dejavnosti najkasneje do 1.septembra 2020 možnost uveljavljanja pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov.

Strani