Novice

NAJNIŽJA URNA POSTAVKA ZA UPOKOJENCE - SPREMEMBA

Od 5.5.2022 dalje je v veljavo stopila novela Zakona o urejanju trga dela ( ZUTD-G ). Z njeno uveljavitvijo se je spremenila najnižja urna postavka za upokojenca na 6,17 eur bruto.

NAJNIŽJA URNA POSTAVKA UPOKOJENCI - LETO 2022

Najnižja urna postavka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojenca znaša 5,77 eur in velja od 1.3.2022 do 28.2.2023.

NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST OD 1.3.2022 DALJE

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju za izplačila od 1.3.2022 do 28.2.2023 znaša 1.181,75 eur.

MINIMALNA PLAČA OD 1.1.2022 DALJE in MINIMALNA URNA POSTAVKA ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

V Uradnem listu je bila objavljena nova višina minimalne plače, ki od 1.1.2022 dalje znaša 1.074,43 EUR.

POVRAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK ZA SAMOZAPOSLENE, DRUŽBENIKE IN KMETE

V Uradnem listu številka 189 z dne 3.12.2021 je bil objavljen Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki ureja karanteno in višjo silo za samozaposlene, družbenike in kmete.

Strani