POROČANJE ŠTIPENDITORJEV O PODELJENIH ŠTIPENDIJAH ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

O podeljenih štipendijah za šolsko leto 2017/2018 morajo najkasneje do 31.12.2017 poročati vsi štipenditorji, ki podeljujejo štipendije po drugih predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju.

Sem spadajo:

- delodajalci, ki podeljujejo kadrovske ali druge štipendije

- samostojni podjetniki

- javni zasebni zavodi in fundacije

- občine

- organi državne uprave

- in drugi

Poročati je potrebno podatke o štipendistu ( ime, priimek, EMŠO, naslov in občino prebivališča), podatke o šolanju ( naziv šole, izobraževalna ustanova in program, vrsta in področje izobraževanja, letnik in status) in podatke o štipendiji.

V primeru neporočanja so predvidene kazni in sicer od 150 eur do 300 eur kot odgovorna oseba subjekta in od 300 eur do 600 eur kot subjekt ( pravna oseba, samostojni podjetnik,...).

Vstop v aplikacijo in več podatkov najdete na tej povezavi.