NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST OD 1.3.2022 DALJE

Za izplačila od 1.3.2022 dalje velja nova najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju in sicer 1.181,75 eur.

Sprememba najnižje osnove je zaradi novega zneska povprečne letne plače v Republiki Sloveniji, ki za leto 2020 znaša 1.969,59 eur.

Navedena najnižja osnova velja do 28.2.2023.

Več si priberite v novici, ki je objavljena na spletni strani Furs-a dne 25.2.2022.