POMOČ V OBLIKI DELNEGA POVRAČILA NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV

Dne 28.11. 2020 je začel veljati ZIUOPDVE, s katerim imajo pravne osebe ali fizične osebe, ki so bile registrirane za opravljanje dejavnosti najkasneje do 1. septembra 2020 možnost, da uveljavljajo pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov.

Vlogo bo mogoče oddati od predvidoma 17.12. 2020 dalje v eDavke, najpozneje do 31.12.2020. Pomoč bo nakazana do 20.1.2021.

Vse podrobne informacije glede pogojev, višine pomoči in omejitev si lahko preberete v dokumentu, ki ga je pripravil FURS in objavil na svoji spletni strani, na naslednji povezavi.