SPREMEMNJENA VIŠINA DNEVNIC NA SLUŽBENEM POTOVANJU

Dne 13.12.2019 je bila v Uradnem listu št. 76/2019 objavljena nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Uredba se nanaša na zaposlene v javni upravi, vendar se v delu, ki se nanaša na spremembo višine dnevnic uporablja tudi v gospodarstvu. V njej so torej objavljene nove višine dnevnic po posameznih državah. Sprememba dnevnic se uporablja od 1.1.2020 dalje, ponovna sprememba pa bo od 1.1.2021. Povezavo do Uredbe, ki je bila objavljena 13.12.2019 najdete na tej povezavi, povezavo do Uredbe, ki se uporablja v gospodarstvu pa najdete na tej povezavi.