Zadnje novice

10.01.20

Dne 13.12.2019 je bila v Uradnem listu št. 76/2019 objavljena nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Uredba se nanaša na zaposlene v javni upravi, vendar se v delu, ki se nanaša na spremembo višine dnevnic uporablja tudi v gospodarstvu.

20.12.19

Najpomembnejša sprememba, ki jo prinaša nov Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, se nanaša na omejitev zmanjšanja davčne osnove.

20.12.19

Izpostavili bomo samo najpomembnejše spremembe.